Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Денисенко Олександр Іванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 0672261895
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 72501 Запорізька обл. Якимівський р-н.смт Якимівка вул. Б. Хмельницького б.24А
4. Код за ЄДРПОУ 00903989
5. Міжміський код та телефон, факс д/н д/н
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці д/н в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.04.2014 звільнено Голова Наглядової ради Денисенко Іван Олександрович СА 199975
13.06.1996 Мелітопольським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0.3339
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Денисенко Іван Олександрович (паспорт серії СА №199975 , виданий 13.06.1996 Мелітопольським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) припинені повноваження 09.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0.3339%; на посаді особа перебувала 3 роки ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень та переобрання на новий строк; підстави: Статут та рішення загальних зборів .
09.04.2014 призначено Голова Наглядової ради Денисенко Іван Олександрович СА 199975
13.06.1996 Мелітопольським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0.3339
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Денисенко Іван Олександрович (паспорт серії СА №199975, виданий 13.06.1996 Мелітопольським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) обрано на посаду 09.04.2014; володіє акціями -3047 шт., що складає 0.3339% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу , підприємець; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки . Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Обрання на новий термін ; підстави: Статут та рішення загальних зборів .
09.04.2014 звільнено Член наглядової ради Крутило Надія Іванівна СА 330909
03.01.1997 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0.5009
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Крутило Надія Іванівна (паспорт серії СА №330909, виданий 03.01.1997 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) припинено повноваження 09.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0.5009%; на посаді особа перебувала ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень та переобрання на новий строк; підстави: Статут та рішення загальних зборів.
09.04.2014 призначено Член наглядової ради Крутило Надія Іванівна СА 330909
03.01.1997 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0.5009
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Крутило Надія Іванівна (паспорт серії СА №330909, виданий 03.01.1997 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.)обрано на посаду 09.04.2014; володіє акціями-4570 шт , що складає 0.5009% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: завідувач складом; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Обрання на новий термін; підстави: Статут та рішення загальних зборів.
09.04.2014 звільнено Член наглядової ради Науменко Надія Миколаївна СА 136217
19.03.1996 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Науменко Надія Миколаївна (паспорт серії СА №136217, виданий 19.03.1996 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) припинені повноваження 09.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0.0%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень ; підстави: Статут та рішення загальних зборів.
09.04.2014 призначено Член наглядової ради Хоменко Раїса Олександрівна СА 790329
20.08.1998 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0.5009
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Хоменко Раїса Олександрівна (паспорт серії СА №790329, виданий 20.08.1998 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) обрано на посаду 09.04.2014; володіє 4570 акціями, що складає 0.5009% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: пенсіонер; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Обрання замість звільненої особи за пропозицією акціонерів.; підстави: Статут та рішення загальних зборів.
09.04.2014 звільнено Член наглядової ради Петрук Сергій Леонідович СА 688925
31.03.1998 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0.5008
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Петрук Сергій Леонідович (паспорт серії СА №688925, виданий 31.03.1998 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) припинено повноваження 09.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0.5008%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень та переобрання на новий строк; підстави: Статут та рішення загальних зборів.
09.04.2014 призначено Член наглядової ради Петрук Сергій Леонідович СА 688925
31.03.1998 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0.5008
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Петрук Сергій Леонідович (паспорт серії СА №688925, виданий 31.03.1998 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) обрано на посаду 09.04.2014; володіє 4570 акціями, що складає 0.5009% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: водій; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Обрання на новий термін; підстави: Статут та рішення загальних зборів.
09.04.2014 звільнено Член наглядової ради Трещов Олександр Анатолійович СВ 665948
19.07.0202 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Тещов Олександр Анатолійович (паспорт серії СВ №665948, виданий 19.07.202 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) припинено повноваження 09.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0.0%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення проприпинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень; підстави: Статут та рішення загальних зборів.
09.04.2014 призначено Член наглядової ради Грибачов Сергій Івапнович СВ 322192
22.12.2000 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0.5009
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Грибачов Сергій Івапнович (паспорт серії СВ №322192, виданий 22.12.2000 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) призначена на посаду 09.04.2014; володіє 4570 акціями, що складає 0.5009% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: водій; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Обрання на замість звільненої посадової особи; підстави: Статут та рішення загальних зборів.
09.04.2014 звільнено Голова ревізійної комісії Новиков Сергій Анатолійович СА 354136
04.02.1997 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревізійної комісії Новиков Сергій Анатолійович (паспорт серії СА №354136, виданий 04.02.1997 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) припинені повноваження 09.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 3; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень та переобрання на новий строк; підстави: Статут та рішення загальних зборів.
09.04.2014 призначено Голова ревізійної комісії Новиков Сергій Анатолійович СВ 354136
04.02.1997 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревізійної комісії Новиков Сергій Анатолійович (паспорт серії СВ №354136, виданий 04.02.1997 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) призначена на посаду 09.04.2014; володіє 0.0 акціями, що складає 0.0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: підприємець; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Обрання на новий термін; підстави: Статут та рішення загальних зборів.
09.04.2014 звільнено Член ревізійної комісії Швидка Валентина Василівна СА 689840
17.06.1998 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0.634
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Швидка Валентина Василівна (паспорт серії СА №689840, виданий 17.06.1998 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) звільнена з посади 09.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0.634%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень; підстави: Статут та рішення загальних зборів.
09.04.2014 призначено Член ревізійної комісії Денисенко Людмила ІВанівна СА 090829
15.12.1995 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0.5009
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Денисенко Людмила ІВанівна (паспорт серії СА №090829, виданий 15.12.1995 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) обрана на посаду 09.04.2014; володіє 4570 акціями, що складає 0.5009% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: заступник головного бухгалтера ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Обрання замість звільненої особи за пропозицією акціонерів.; підстави: Статут та рішення загальних зборів.
09.04.2014 звільнено Член ревізійної комісії Пальцев Валерій Сергійович СА 431684
26.03.1997 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0.334
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Пальцев Валерій Сергійович (паспорт серії СА №431684, виданий 26.03.1997 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) припинено повноваження 09.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0.334%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень та переобрання на новий строк; підстави: Статут та рішення загальних зборів.
09.04.2014 призначено Член ревізійної комісії Пальцев Валерій Сергійович СА 431623
26.03.1997 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
0.334
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Пальцев Валерій Сергійович (паспорт серії СА №431623, виданий 26.03.1997 Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) обрана на посаду 09.04.2014; володіє 3047 акціями, що складає 0.334% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: інженер товарознавець; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів від 09.04.2014, причина прийняття цього рішення: Обрання на новий термін; підстави: Статут та рішення загальних зборів.