Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00903989
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 16/04/2004
Дата публікації 20/04/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство " Якимiвський райпостач "
Юридична адреса* 72500, Запорiзька обл., Якимiвський район, смт.Якимiвка, вул.Богдана Хмельницького, буд.2а
Керівник* Денисенко Олександр Iванович - Голова правлiння
Контактна особа* Чеченова Людмила Жоржiвна - головний бухгалтер. Тел: 06131/9-11-18
E-mail* Д/В
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00903989 16/04/2004 1 Заступник голови правлiння Денисенко Iван Олександрович 0.334 Змiни у персональному складi посадових осiб товариства вiдбулися вiдповiдно до рiшенння загальних сборiв вiд 16.04.2004р.
Посадовi особи товариства не мають судимостей за посадовi та корисливi злочини.

00903989 16/04/2004 0 Заступник голови правлiння Стойко Сергiй Євгенович 0.721 Змiни у персональному складi посадових осiб товариства вiдбулися вiдповiдно до рiшенння загальних сборiв вiд 16.04.2004р.
Посадовi особи товариства не мають судимостей за посадовi та корисливi злочини.