Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.03.2011
Дата публікації 10.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Якімівський райпостач"
Юридична адреса* 72500 Запорізька обл. смт.Якимівка вул богдана Хмельницького буд 2-А
Керівник* Денисенко Олександр Іванович - Директор. Тел: 0613191128
E-mail* 00903989@privat-online.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Дата вчинення дії: 10.03.2011р.
За рішення загальних зборів акціонерів 10.03.2011 року відбулись зміни у складі посадових осіб :
З посади члена наглядової ради звільнено Швидку Валентину Василівну паспорт СА 689840 Якимiвським РВУМВС УКраїни в Запорiзькiй областi дата видачі 17.06.1998р.,володіє часткою 0,634% строк перебування на посаді 2 роки. Звільнення з посади у зв»язку з обранням до складу ревізійної комісії. Вказана посадова особа Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Призначено на посаду : Член наглядової ради Крутіло Надія Іванівна паспорт СА 330909 Якимiвським РВУМВС УКраїни в Запорiзькiй областi дата видачі 09.01.1997р.,володіє часткою 0,50%1. Призначений на строк 3 роки. Обраний на посаду за пропозицією акціонера .Дані про попередню трудову діяльність: різноробочий, завідувач клубом, картотетчик, укладчик, упаковщик, кладовщик, старший комірник, завідувач складом. Вказана посадова особа Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Член наглядової ради Науменко Надія Миколаївна паспорт СА136217 Якимiвським РВУМВС УКраїни в Запорiзькiй областi дата видачі 19.03.1996р., не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Призначений на строк 3 роки. Обраний на посаду за пропозицією акціонера Дані про попередню трудову діяльність: різноробочий, завідувач клубом, картотетчик, укладчик, упаковщик, кладовщик, старший комірник, завідувач складом. Вказана посадова особа Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Член наглядової ради Трещов Олександр Анатолійович паспорт СВ 665948 Якимiвським РВУМВС УКраїни в Запорiзькiй областi дата видачі 19.07.2002р. ., не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Призначений на строк 3 роки. Обраний на посаду за пропозицією акціонера Дані про попередню трудову діяльність: водій , вантажник,водій,різноробочий, рибак,тракторист , водій. Вказана посадова особа Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Обрана Ревізійна комісія. Голова ревізійної комісії - Новиков Сергій Анатолійович-паспорт СА354136 Якимiвським РВУМВС УКраїни в Запорiзькiй областi дата видачі 04.02.1997р., не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Призначений на строк 3 роки. Обраний на посаду за пропозицією акціонера Дані про попередню трудову діяльність: старший державний податковий інспектор, головний державний податковий інспектор. Вказана посадова особа Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Члени ревізійної комісії Пальцев Валерій Сергійович-паспорт СА 431684 Якимiвським РВУМВС УКраїни в Запорiзькiй областi дата видачі 26.03.1997р.,володіє часткою 0,334% Призначений на строк 3 роки . Обраний на посаду за пропозицією акціонера Дані про попередню трудову діяльність : інженер, начальник цеху,головний інженер,інженер. Вказана посадова особа Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Член ревізійної комісії Швидка Валентина Василівна-паспорт СА 689840 Якимiвським РВУМВС УКраїни в Запорiзькiй областi дата видачі17.06.1998р. володіє часткою 0,634% Призначений на строк 3 роки.Обраний на посаду за пропозицією акціонера Дані про попередню трудову діяльність : юрисконсульт, економiст, товаровед, майстер-технолог, головний бухгалтер,член наглядової ради. Вказана посадова особа Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
До обрання нового складу ревізійної комісії на товаристві орган управління «Ревізійна комісія» був відсутній.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Денисенко Олександр Іванович